STAROSTLIVOSŤ O VAŠE STRAVOVANIE

Neviete si rady so svojim stravovaním a uprednostnili by ste osobný prístup? V rámci starostlivosti Vám ponúkam:

 • úvodnú konzultáciu
 • vypracovanie jedálnička na mieru
 • pravidelnú osobnú alebo online konzultáciu

Spoločne budeme sledovať a vyhodnocovať Váš priebeh premeny a odovzdávať si nové poznatky.

Liečba obezity s nutričným terapeutom v Bratislave

Obezita je nebezpečné chronické ochorenie, ktoré vzniká vtedy, keď je počas dlhšieho časového obdobia energetický príjem vyšší ako energetický výdaj. Obezita ovplyvňuje každý systém v tele a spôsobuje mnohé pridružené ochorenia. Ide o nadmerné alebo abnormálne hromadenie tuku, ktoré významným spôsobom poškodzuje zdravie. 

 

PATOGENÉZA OBEZITY 

Obezita vzniká keď sme dlhšie obdobie v pozitívnej energetickej bilancie. Rizikové faktory pre vývoj obezity sú predovšetkým vysokoenergetická strava, nízka telesná aktivita, prispôsobenie sa sedavému spôsobu života a nepravidelné stravovanie.

jedálniček pre histaminika bratislava

VYŠETRENIE OBEZNÉHO PACIENTA 

Pri liečbe obezity je nevyhnutné aby vyšetrujúci lekár a nutričný terapeut mali všetky potrebné informácie o pacientovi. 

Vyšetrenie sa spočíva v nasledujúcich bodoch: 

 

1.Anamnéza

Podrobná anamnéza týkajúca sa pacienta je základom liečby. Zahŕňa nasledujúce otázky: 

 • diétne zvyklosti
 • rodinná anamnéza
 • možná prítomnosť porúch stravovania 
 • telesná aktivita
 • možné vplyvy: genetické, nízka telesná aktivita, hormonálne poruchy, psychosociálne vplyvy, stres, prerušenie fajčenia, lieky, atď…
 • zdravotné následky obezity, predchádzajúce ochorenia 

 

2.Fyzikálne vyšetrenie

 • výška, hmotnosť, BMI, obvod pása, krvný tlak 
 • zistiť prítomnosť a závažnosť ochorení súvisiacich s obezitou (diabetes mellitus, kardiovaskulárne, respiračné, reumatologické a iné ochorenia)

 

3. Laboratórne vyšetrenie

Glykémia nalačno, vyšetrenie moču, funkcia štítnej žľazy, vyšetrenie lipidového spektra v krvi, pečeňové testy, odber krvi atď…

nedietuj eszter

Potrebujete pomôcť s úpravou stravy v Bratislave?

Objednajte sa na konzultáciu telefonicky na +421 944 618 217 alebo e-mailom na rybarova@nedietuj.sk

ČO JE CIEĽOM LIEČBY? 

Manažment a liečba obezity by mala mať širšie ciele ako len zníženie telesnej hmotnosti. Liečba obezity by mala zahŕňať tiež zníženie rizika pridružených ochorení a celkové zlepšenie zdravotného stavu. Toto možno docieliť znížením telesnej hmotnosti, zlepšením nutričného obsahu stravy, zvýšením telesnej aktivity a trénovanosti a celkovou zmenou životného štýlu. 

 

ČASTI LIEČBY 

1. Diéta

Nutričný plán má byť individualizovaný, má brať do úvahy aktuálny zdravotný stav, nutričné návyky a prípadne obmedzenia v strave, fyzickú aktivitu, psychologické faktory a ostatné informácie ktoré sú v odobratej anamnéze. Zostavenie správneho stravovacie plánu na mieru vyžaduje intervenciu nutričného terapeuta. Cieľom by však za žiadnu cenu nemalo byť rýchle chudnutie za krátke obdobie, ale postupná a celková zmena životného štýlu, ktorá bude udržateľná aj dlhodobo. 

 

2. Telesná aktivita

Liečba obezity je tiež zameraná na pomoc pacientovi znížiť jeho sedavý spôsob života a zvýšiť jeho denné aktivity (napr. namiesto vozenia sa na aute chodenie pešo alebo na bicykli, chôdza po schodov namiesto používania výťahu, zaradenie pravidelnej pohybovej aktivity aspoň 2x do týždňa v podobe silového tréningu a pod.). Pacienta je potrebné usmerňovať aj vo vykonávaní (alebo zvýšení) telesnej aktivity. Tieto rady musia byť prispôsobené jeho schopnostiam, telesnej kondícii a zdraviu a musia byť zamerané na postupné zvyšovanie záťaže.

nediétuj bratislava3. Psychologická podpora

Súčasť manažmentu obézneho pacienta má tvoriť aj psychologická podpora. Mnoho obéznych ľudí potrebuje pri takomto náročnom procese pomoc. 

 

4. Farmakologická liečba

Farmakologická liečba môže byť súčasťou komplexného manažmentu ochorenia, pričom nie je nutné použiť ju vždy, často sa zaobídeme aj bez nej

 • Súčasná liečba liekmi je odporúčaná pre obéznych pacientov s pridruženými komplikáciami (napr. artériová hypertenzia, diabetes mellitus 2. typu)
 • Lieky majú byť strikne používané na základe ich schválených indikácií a obmedzení. 
 • Liečba má byť založená na princípoch správnej klinickej praxe (GCP) a liečbe založenej na dôkazoch (evidence based medicine)
 • Liečba obezity má byť zameraná na realistické ciele a celoživotný manažment. Na nastavení správnej liečby a nutričného plánu spolupracuje lekár a nutričný terapeut. 

 

ROZDIEL MEDZI OBEZITOU A NADVÁHOU

Vedeli ste že obezita a nadváha sú dve odlišné pojmy? Majú spoločné to, že spôsobujú veľmi závažné zdravotné komplikácie, ale rozdiel nie je veľký. Nadváha je skôr definovaná ako predstupeň obezity, takže nadváha predchádza obezite. Liečba nadváhy je veľmi komplexná a začína sa diétou so zníženým obsahom energie, zvýšením pohybovej aktivity a intervenciou k zmene životného štýlu. Hlavnou zásadou je celoživotná úprava stravovania pretože krátkodobé diétne opatrenia nemajú trvalý účinok. Pre správne nastavenie diétneho plánu vyhľadajte nutričného terapeuta.

Obezita je nebezpečné chronické ochorenie, ktoré vzniká vtedy, keď je počas dlhšieho časového obdobia energetický príjem vyšší ako energetický výdaj. Obezita ovplyvňuje každý systém v tele a spôsobuje mnohé pridružené ochorenia. Ide o nadmerné alebo abnormálne hromadenie tuku, ktoré významným spôsobom poškodzuje zdravie. 

 

PATOGENÉZA OBEZITY 

Obezita vzniká keď sme dlhšie obdobie v pozitívnej energetickej bilancie. Rizikové faktory pre vývoj obezity sú predovšetkým vysokoenergetická strava, nízka telesná aktivita, prispôsobenie sa sedavému spôsobu života a nepravidelné stravovanie.

jedálniček pre histaminika bratislava

VYŠETRENIE OBEZNÉHO PACIENTA 

Pri liečbe obezity je nevyhnutné aby vyšetrujúci lekár a nutričný terapeut mali všetky potrebné informácie o pacientovi. 

Vyšetrenie sa spočíva v nasledujúcich bodoch: 

 

1.Anamnéza

Podrobná anamnéza týkajúca sa pacienta je základom liečby. Zahŕňa nasledujúce otázky: 

 • diétne zvyklosti
 • rodinná anamnéza
 • možná prítomnosť porúch stravovania 
 • telesná aktivita
 • možné vplyvy: genetické, nízka telesná aktivita, hormonálne poruchy, psychosociálne vplyvy, stres, prerušenie fajčenia, lieky, atď…
 • zdravotné následky obezity, predchádzajúce ochorenia 

 

2.Fyzikálne vyšetrenie

 • výška, hmotnosť, BMI, obvod pása, krvný tlak 
 • zistiť prítomnosť a závažnosť ochorení súvisiacich s obezitou (diabetes mellitus, kardiovaskulárne, respiračné, reumatologické a iné ochorenia)

 

3. Laboratórne vyšetrenie

Glykémia nalačno, vyšetrenie moču, funkcia štítnej žľazy, vyšetrenie lipidového spektra v krvi, pečeňové testy, odber krvi atď…

Potrebujete pomôcť s úpravou stravy v Bratislave?

Objednajte sa na konzultáciu telefonicky na +421 944 618 217 alebo e-mailom na rybarova@nedietuj.sk

ČO JE CIEĽOM LIEČBY? 

Manažment a liečba obezity by mala mať širšie ciele ako len zníženie telesnej hmotnosti. Liečba obezity by mala zahŕňať tiež zníženie rizika pridružených ochorení a celkové zlepšenie zdravotného stavu. Toto možno docieliť znížením telesnej hmotnosti, zlepšením nutričného obsahu stravy, zvýšením telesnej aktivity a trénovanosti a celkovou zmenou životného štýlu. 

 

ČASTI LIEČBY 

1. Diéta

Nutričný plán má byť individualizovaný, má brať do úvahy aktuálny zdravotný stav, nutričné návyky a prípadne obmedzenia v strave, fyzickú aktivitu, psychologické faktory a ostatné informácie ktoré sú v odobratej anamnéze. Zostavenie správneho stravovacie plánu na mieru vyžaduje intervenciu nutričného terapeuta. Cieľom by však za žiadnu cenu nemalo byť rýchle chudnutie za krátke obdobie, ale postupná a celková zmena životného štýlu, ktorá bude udržateľná aj dlhodobo. 

 

2. Telesná aktivita

Liečba obezity je tiež zameraná na pomoc pacientovi znížiť jeho sedavý spôsob života a zvýšiť jeho denné aktivity (napr. namiesto vozenia sa na aute chodenie pešo alebo na bicykli, chôdza po schodov namiesto používania výťahu, zaradenie pravidelnej pohybovej aktivity aspoň 2x do týždňa v podobe silového tréningu a pod.). Pacienta je potrebné usmerňovať aj vo vykonávaní (alebo zvýšení) telesnej aktivity. Tieto rady musia byť prispôsobené jeho schopnostiam, telesnej kondícii a zdraviu a musia byť zamerané na postupné zvyšovanie záťaže.

nedietuj eszter

3. Psychologická podpora

Súčasť manažmentu obézneho pacienta má tvoriť aj psychologická podpora. Mnoho obéznych ľudí potrebuje pri takomto náročnom procese pomoc. 

 

4. Farmakologická liečba

Farmakologická liečba môže byť súčasťou komplexného manažmentu ochorenia, pričom nie je nutné použiť ju vždy, často sa zaobídeme aj bez nej

 • Súčasná liečba liekmi je odporúčaná pre obéznych pacientov s pridruženými komplikáciami (napr. artériová hypertenzia, diabetes mellitus 2. typu)
 • Lieky majú byť strikne používané na základe ich schválených indikácií a obmedzení. 
 • Liečba má byť založená na princípoch správnej klinickej praxe (GCP) a liečbe založenej na dôkazoch (evidence based medicine)
 • Liečba obezity má byť zameraná na realistické ciele a celoživotný manažment. Na nastavení správnej liečby a nutričného plánu spolupracuje lekár a nutričný terapeut. 

 

ROZDIEL MEDZI OBEZITOU A NADVÁHOU

Vedeli ste že obezita a nadváha sú dve odlišné pojmy? Majú spoločné to, že spôsobujú veľmi závažné zdravotné komplikácie, ale rozdiel nie je veľký. Nadváha je skôr definovaná ako predstupeň obezity, takže nadváha predchádza obezite. Liečba nadváhy je veľmi komplexná a začína sa diétou so zníženým obsahom energie, zvýšením pohybovej aktivity a intervenciou k zmene životného štýlu. Hlavnou zásadou je celoživotná úprava stravovania pretože krátkodobé diétne opatrenia nemajú trvalý účinok. Pre správne nastavenie diétneho plánu vyhľadajte nutričného terapeuta.

Moderná výživová poradňa v Bratislave

Využite možnosť osobnej konzultácie v našich moderných priestoroch bratislavskej pobočky Nediétuj, ktorá je zároveň aj individuálnym súkromným fittness centrom.

Otváracia doba: Pon – Pia: 7:00 – 19:00

Kde nás nájdete: Černyševského 12, Bratislava

parkovanie ZADARMO priamo pri pobočke

MHD zastávky
Farského 5 minút pešo –
3, 84, 95, 99

Muchovo nám. 4 minúty pešo – 95

OC Einsteinova (Aupark) 9 minút pešo – 50

Moderná výživová poradňa v Bratislave

Moderná výživová poradňa v Bratislave

Využite možnosť osobnej konzultácie v našich moderných priestoroch bratislavskej pobočky Nediétuj, ktorá je zároveň aj individuálnym súkromným fittness centrom.

Otváracia doba: Pon – Pia: 7:00 – 19:00

Kde nás nájdete: Černyševského 12, Bratislava

parkovanie ZADARMO priamo pri pobočke

MHD zastávky
Farského 5 minút pešo –
3, 84, 95, 99

Muchovo nám. 4 minúty pešo – 95

OC Einsteinova (Aupark) 9 minút pešo – 50

Zaujal vás tento článok?

Zaujalo vás to? Využite úvodnú konzultáciu a objednajte sa ešte dnes. Úvodná konzultácia prebieha osobne v Bratislave alebo online. 

Cena úvodnej konzultácie v našej modernej výživovej poradni stojí 20€. V prípade využitia akejkoľvek služby Vám bude táto cena odpočítaná z platby.

Zaujal vás tento článok?

Zaujalo vás to? Využite úvodnú konzultáciu a objednajte sa ešte dnes. Úvodná konzultácia prebieha osobne v Bratislave alebo online. 

Cena úvodnej konzultácie v našej modernej výživovej poradni stojí 20€. V prípade využitia akejkoľvek služby Vám bude táto cena odpočítaná z platby.

Moja certifikácia výživy a trénovania

Svoju odbornosť som dokázala aj na základe úspešného absolvovania certifikovaného kurzu Poradca pre výživu od spoločnosti Winstitut. Poznatky a štúdie ohľadom výživy však neustále napredujú, a preto je pre mňa dôležité neustále na sebe pracovať a zdokonaľovať sa. Vďaka desiatkam školení, kurzov a workshopov stále rozširujem svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Okrem výživy milujem aj pohyb a vzdelávam sa aj v tomto smere. Preto som sa rozhodla že absolvujem kurz Kondičného trénera I. stupňa v Efect Fit, aby som mohla aj takto pomáhať ľudom. 

Moja certifikácia výživy a trénovania

Svoju odbornosť som dokázala aj na základe úspešného absolvovania certifikovaného kurzu Poradca pre výživu od spoločnosti Winstitut. Poznatky a štúdie ohľadom výživy však neustále napredujú, a preto je pre mňa dôležité neustále na sebe pracovať a zdokonaľovať sa. Vďaka desiatkam školení, kurzov a workshopov stále rozširujem svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Okrem výživy milujem aj pohyb a vzdelávam sa aj v tomto smere. Preto som sa rozhodla že absolvujem kurz Kondičného trénera I. stupňa v Efect Fit, aby som mohla aj takto pomáhať ľudom.

Welko poradca pre výživu
Kondičný tréner 1. kvalifikačného stupňa EfectFit
špecialista na detskú výživu
Certifikát na zostavovanie jedálničkov
Manažment obézneho klienta
Praktické zručnosti potrebné pre manažment obézneho klienta
špecialista na detskú výživu
Certifikát na zostavovanie jedálničkov
Manažment obézneho klienta
Praktické zručnosti potrebné pre manažment obézneho klienta
specialista zdravé výživy a redukce váhy
nutričná toxikológia a hygiena potravin
specialista zdravé výživy a redukce váhy
nutričná toxikológia a hygiena potravin

Chceš aj ty napísať takúto premenu?

Som žena po dvoch pôrodoch a po každom pôrode mi zostali nejaké kilogramy navyše. Nepáčilo sa mi to a necítila som sa dobre vo svojom tele. Navyše mi bola diagnostikovaná aj histamínová intolerancia, čiže o to viac som musela svoje stravovanie zmeniť. Tak som sa rozhodla, že oslovím Janku, nech mi pomôže upraviť stravu tak, aby som svoju intoleranciu dostala pod kontrolu a navyše upravila aj svoju váhu. Naučila ma ako si vyskladať tanier pri mojom obmedzení, a hlavne ako rýchlo si vie človek navariť zdravé jedlo, ktoré je navyše veľmi chutné a chutí aj deťom. Vďaka Janke sme sa celá rodina naladili na zdravé stravovanie a nevieme si bez toho už predstaviť náš život a touto cestou jej za to veľmi pekne ďakujem.

Čo pre Vás ponúkam

Výživová poradkyňa Janka
Starostlivosť o vaše stravovanie

Neviete si rady so svojim stravovaním a uprednostnili by ste osobitý prístup? V rámci starostlivosti Vám ponúkam úvodnú konzultáciu, vypracovanie jedálnička na mieru a pravidelné osobné alebo online konzultácie. Spoločne budeme sledovať a vyhodnocovať priebeh Vašej premeny.

certifikovaný tréner bratislava
Komplexná starostlivosť o vaše cvičenie a stravu

Chápem, že nie každému vyhovuje cvičenie vo fitness centre. Možno máte pocit, že sa na vás každý pri cvičení pozerá, alebo Vaša finančná situácia nie je úplne ideálna a nemôžete si dovoliť platiť pernamentku aj trénera zároveň. Je čas vyskúšať domáce cvičenie pod dohľadom certifikovanej trénerky.

jedálniček na pribratie
Jedálniček na mieru

Chcete mať nielen vyváženú a plnohodnotnú stravu ale aj funkčné telo? Tak presne pre vás je tento balíček, súčasťou ktorého je výživový plán na mieru, individuálne online tréningy z pohodlia vášho domova, pravidelná osobná alebo online konzultácia. Takto bude vaše stravovanie a pohyb pod dohľadom odborníčky.

cvičenie doma s trénerkou
Tréningový plán a live cvičenie na doma pre ženy

Chápem, že nie každému vyhovuje cvičenie vo fitness centre. Možno máte pocit, že sa na vás každý pri cvičení pozerá, alebo Vaša finančná situácia nie je úplne ideálna a nemôžete si dovoliť platiť pernamentku aj trénera zároveň. Je čas vyskúšať domáce cvičenie pod dohľadom certifikovanej trénerky.

Úspešné príbehy

Kvalitná práca a ešte kvalitnejšie výsledky hovoria za všetko. Nechajte sa inšpirovať a napíšte aj Vy nový príbeh svojho života.

Som osoba, ktorá nerada trávi čas v kuchyni prípravou jedál a pravidelne jem “menučka“. Preto to bola pre mňa veľká výzva, ktorú však Janka zvládla. Jej jedálniček funguje a už po prvom mesiaci išla váha dole.

Marek Š.

Mala som za sebou viacero „zázračných diét“, no vždy sa mi tie rýchlo spálené kilogrami vrátili. Až s Jankou som sa naučila pravidelne a správne jesť. Moje chute na sladké zmizli a ja si konečne môžem obliecť šaty, ktoré som roky na sebe nemala.

Jana T.

K športu som mala vždy blízko. Avšak keď mi začala moja váha prekážať, oslovila som Janku s prosbou o pomoc. Som veľmi rada, že mi pomohla. Kilá išli dolu a čo je hlavné, viem kedy a hlavne koľko jesť, aby to bolo správne.

Simona P.

Som neskutočne rád, že som začal spolupracovať s Nediétuj. Bol som zo začiatku tvrdohlavý, no časom som si uvedomil, aká je strava veľmi dôležitá. Vďaka Janke sa mi podarilo upraviť si stravovacie návyky.

Libor T.